Ksiegowość

 

Oferujemy prowadzenie kompleksowej księgowości  w formie ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych, obsługę płacową i kadrową oraz pomoc przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej, wyborze optymalnych form opodatkowania. Zajmujemy się również prowadzeniem wszystkich form księgowości uproszczonej, tj. karty podatkowej, ryczałtu ewidencyjnego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W ramach usług rachunkowych przedsiębiorstwa mogą powierzyć nam sprawy kadrowo-płacowe swoich firm. Nasi doświadczeni  pracownicy sporządzają listy wynagrodzeń, dokonują rozliczenia należności za urlop i innych naliczeń związanych z rachubą płac, prowadzą akta pracownicze oraz przygotowują rozliczenia umów cywilnych czy umów autorskich. Prowadzimy kompleksowe rozliczenia wynagrodzeń z urzędami skarbowymi, ZUS i PFRON.

Oferta Kancelarii obejmuje:

• obsługę podatkową

• obsługę księgową firm

• wydawanie opinii i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego na piśmie

• audyt podatkowy

• reprezentowanie klientów przed:

– organami podatkowymi

– organami kontroli skarbowej

– Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi

– Naczelnym Sądem Administracyjnym

Działalność Kancelarii objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej Doradcy podatkowego.