Pomoc Prawna

Planowanie podatkowe jest istotnym, celowym i świadomym działaniem zmierzającym do redukcji obciążeń podatkowych w granicach prawnie dozwolonych. Doradztwo podatkowe pozwala optymalizować płacenie podatków, zachować bezpieczeństwo fiskalne, uzyskać pomoc w bieżących problemach podatkowych. Realizując umowy o doradztwo podatkowe między innymi reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Oferta Kancelarii obejmuje:

• obsługę podatkową

• obsługę księgową firm

• wydawanie opinii i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego na piśmie

• audyt podatkowy

• reprezentowanie klientów przed:

– organami podatkowymi

– organami kontroli skarbowej

– Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi

– Naczelnym Sądem Administracyjnym

Działalność Kancelarii objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej Doradcy podatkowego.